Něco o nás

HISTORIE

Sbor dobrovolných hasičů v Ořešíně byl založen 27 července 1913,
na popud Josefa Fischmaistera.

Tehdejší starosta Josef Štelcl získal zdarma čtyřkolovou stříkačku , která byla provizorně umístěna na mlatě domu č. 3. O rozvoj SDH v Ořešíně se velkou mírou zasloužil již zmiňovaný Josef Fishmaister. Činnost SDH však byla přerušena l.světovou válkou. Po válce byla činnost sboru obnovena. Bylo potřeba obnovit výstroj i výzbroj a hlavně uvést do chodu požární stříkačku , která byla po dobu války uchována na různých místech.

Tato okolnost nutila obec postavit hasičské skladiště. V září r. 1924 se dílo podařilo a konalo se slavnostní předání. Toto skladiště nám slouží až do současnosti, neboť výstavbu nové zbrojnice se nepodařilo prosadit, ačkoliv se o to pokoušíme již od roku 1977.

V době okupace od roku 1939 SDH svoji činnost nepřerušil , ale naopak zabezpečoval protipožární ochranu obce. V roce 1950 byla vybudována nová požární nádrž.

Od prvopočátku vzniku SDH v naší obci byli hasiči nositeli a propagátory kulturního života. Již v roce 1920 působil u sboru divadelní kroužek. Byly rovněž udržovány kulturní a folkové zábavy, jako jsou hody, ostatky a mikulášské nadílky. Tyto tradice se snažíme udržet do dneška.

Členové sboru se nikdy nebáli žádné práce pro obec. Hlavní náplní bylo zabezpečeni preventivních prohlídek a svoz kovového odpadu. Dále jsme pomáhali při výstavbě sportovního areálu v Rakovcích.Co se týče technického zázemí našeho sboru, není bohužel v nejlepším pořádku. V současnosti používáme požární vozidlo Avia 30, r. v. 1978, které jsme dostali z útvaru HZS Lidická v roce 1984 a dvě přenosné stříkačky PS 12, které už mají svá léta za sebou.

Po roce 1989 se nepodařilo navázat na úspěšnou práci s mládeží ani pravidelné obnovení výstroje a výzbroje a činnost sboru byla v roce 1992 téměř ukončena.SOUČASNOST

Činnost SDH se podařilo obnovit až v roce 1999 také díky tehdejšímu starostovi MČ OŘEŠÍN panu Zdenku Hrnčířovi. Podařilo se uvést do provozuschopného stavu 20 roků starou Avii a opravit do velice dobrého stavu PS 12. Za velmi krátkou dobu byla obnovena výjezdová jednotka, rozběhla se úspěšná práce s mládeží , podařilo se složit soutěžní družstvo mužů a od roku 2003 také družstvo žen. Obě družstva úspěšně reprezentují naši městskou část na soutěžích v Chrlicích, Bohunicích, Maloměřicích a Vranově u Brna. V roce 2003 oslavil SDH OŘEŠÍN 90 výročí založení.

V součastné době se podařilo už díky dnešnímu zastupitelstvu MČ výstrojně velice dobře vybavit výjezdovou jednotku - zásahový oblek, obuv, helma.

Momentálně opravujeme hasičku.

Velkým přínosem zejména pro práci s mládeží bylo vybudování požárního cvičiště rovněž za přispění MČ. SDH se na oplátku snaží zajišťovat ve spolupráci s MČ různé akce , již zmíněné ostatky , mikulášskou nadílku pro děti a doufáme , že se nám podaří obnovit tradici hodů. Rovněž jsme se výrazně podíleli při zajišťování oslav 730 výročí založení OŘEŠÍNA. Jak již bylo zmíněno od roku 1999 SDH pracuje úspěšně s mládeží. Družstvo starších a mladších žáků a žákyň se úspěšně zúčastní soutěží v požárním sportu hry PLAMEN a umístí se vždy mezi třemi nejlepšími. Od roku 2000 pravidelně pořádáme letní tábor s průměrným počtem 20 dětí.

  • 2000-2002 Březník
  • 2003 Vanov u Telče
  • 2004 Meziříčko
  • 2005 Vanov u Telče
  • 2006 Heroltice u Tišnova
  • 2007 Vanov u Telče

Rovněž od roku 2000 pravidelně v září pořádáme soutěž pro mládež v rámci Brněnské ligy - požární útok a štafetu dvojic.