Součastnost

SOUČASNOST

Činnost SDH se podaří obnovit až v roce 1999 také díky tehdejšímu starostovi MČ OŘEŠÍN panu Zdenku Hrnčířovi. Podařilo se uvést do provozuschopného stavu 20 roků starou Avii a opravit do velice dobrého stavu PS 12. Za velmi krátkou dobu byla obnovena výjezdová jednotka, rozběhla se úspěšná práce s mládeží , podařilo se složit soutěžní družstvo mužů a od roku 2003 také družstvo žen. Obě družstva úspěšně reprezentují naši městskou část na soutěžích v Chrlicích, Bohunicích, Maloměřicích a Vranově u Brna. V roce 2003 oslavil SDH OŘEŠÍN 90 výročí založení.

V součastné době se podařilo už díky dnešnímu zastupitelstvu MČ výstrojně velice dobře vybavit výjezdovou jednotku - zásahový oblek, obuv, helma.

Momentálně opravujeme hasičku.

Velkým přínosem zejména pro práci s mládeží bylo vybudování požárního cvičiště rovněž za přispění MČ. SDH se na oplátku snaží zajišťovat ve spolupráci s MČ různé akce , již zmíněné ostatky , mikulášskou nadílku pro děti a doufáme , že se nám podaří obnovit tradici hodů. Rovněž jsme se výrazně podíleli při zajišťování oslav 730 výročí založení OŘEŠÍNA. Jak již bylo zmíněno od roku 1999 SDH pracuje úspěšně s mládeží. Družstvo starších a mladších žáků a žákyň se úspěšně zúčastní soutěží v požárním sportu hry PLAMEN a umístí se vždy mezi třemi nejlepšími. Od roku 2000 pravidelně pořádáme letní tábor s průměrným počtem 20 dětí.

  • 2000-2002 Březník
  • 2003 Vanov u Telče
  • 2004 Meziříčko
  • 2005 Vanov u Telče
  • 2006 Heroltice u Tišnova
  • 2007 Vanov u Telče

Rovněž od roku 2000 pravidelně v září pořádáme soutěž pro mládež v rámci Brněnské ligy - požární útok a štafetu dvojic.